Karate-Do

Ankara Karate İhtisas Spor Kulübü

Karate

1.1 Tanımı Ve Genel Bilgileri

    1. Tanımı: Karate- Do, silah olarak çıplak ellerin ve ayakların kullanıldığı bir mücadele sanatıdır. Okinawa’da doğmuş ve Japonya’dan tüm Dünaya yayılmıştır. Karate, Okinawa adasında yüzyıllardır çalışılmakla birlikte Japonya’ya girmesi 1920’li yıllarda, dünyaya yayılması ise   ancak 1950’li yıllarda başlamıştır.

        Karate-Do’yu farklı kılan ‘Do’ yani felsefesidir. Karate-Do, Usta-Çırak ilişkisi içinde insanların vücutlarını çalıştırırken, karakterlerinin saldırgan ve kötü yönlerini temizler. Karate-Do nezaket, savgı ve disiplin üzerine kuruludur. Bütün antremanlarıtoplu halde Bayrağımızın selamlanmasıyla başlar ve Bayrağımızın selamlanmasıyla bitirilir. Karate-Do çalışmalarında aslolan  sağlıklı vücuda sahip, disiplinli, saygılı, Bayrak ve Vtan sevgisini kalbinde taşıyan nesiller yetiştirmektir.     2. Stiller: Japonya’da yayılmaya başladığı 1920-1930 yıllarında Karate-Do, çalışan ustanın ya da dojonun ( salonun ) adıyla birlikte anılmaya başlanmıştır. Bunun nedeni ise ustaların Karatede önem verdikleri noktaların ve öğretilerinin birbirinden farklı oluşudur. Bugün dünyada 80’in üzerinde karate stili çalışılmakla birlikte W.K.F. ( Dünya Karate Federasyonu ) 4 ana stili resmen tanımaktadır. Bunlar ;

 Shotokan
 Shito-Ryu
 Gojo-Ryu
 Wado-Ryu’dur.

Ülkemizde W.K.F.’nin tanıdığı 4 stilin hepsinde de Karate çalışmaları  yapılmaktadır.   


 3. Karate Çalışmaları:

Geleneksel Karate çalışmaları üç ana grupta yapılır.

a-) Kihon: Temel teknik çalışmalarına verilen isimdir. Antrenör tarafından anlatılan Karate teknikleri sporcu tarafından uzun süre bol bol tekrar edilerek vücuda adapte edilmeli ve vücudun doğal refleksleri haline getirilmelidir.

b-) Kata: Karate tekniklerinin belirli bir mantığa göre zincirleme dizilişinden oluşmuş, karatecinin bütün inceliklerini ortaya koyan hareketler topluluğudur. Çıraklıktan ustalığa gidildikçe zorlaşan katalar, çalışılan stile göre sayısı ve özellikleri farklılıklar gösterir.

c-) Kumite: Eşli çalışmalardır. Kihon ve kata çalışmalarında öğrenilen tekniklerin uygulamasıdır. El ve ayak vuruşları, ayak süpürmeleri ve blok teknikleri uygulanırken rakibe asla vurulmaz. Tüm teknikler son derece kontrollü olarak uygulanır. Karate kişinin ustalık derecesine göre gittikçe zorlaşan değişik kumite çalışmaları vardır.